გაწევრიანება

საქართველოს ნუტრიციოლოგთა საზოგადოებაში გაწევრიანება საშუალებას მოგცემთ გაიღრმავოთ ცოდნა, შეიძინოთ და განავითაროთ პროფესიული უნარ-ჩვევები; ამვე დროს დაამყაროთ კონტაქტი ნუტრიციოლოგიასა და მომიჯნავე დისციპლინებში მოღვაწე  დაინტერესებულ პროფესიონალებთან, ყოველივე ამით თქვენ ხელს შეუწყობთ თქვენს პროფესიულ განვითარებას 

გაწევრიანების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ გაწევრიანების ღილაკის გახსნით, აქვე ქვევით იხილეთ სხადასხვა წევრის სტატუსის შესაბამისი შესავსები ფორმები.

There are no plans available.