მმართველობა

საქართველოს ნუტრიციოლოგთა საზოგადოების მმართველობითი ორგანოებია: პრეზიდენტი, გამგეობა, მეურვეები და მრჩეველთა საბჭო.  მათ ეხმარებათ აღმასრულებელი დირექტორი და საბჭო.

პრეზიდენტი რომელიც ამავდროულად არის გამგეობის წევრი და თავმჯდომარე,  საზოგადოების მმართველ ორგანოსთან ერთად სახავს სტრატეგიული გეგმას და ხელმძღვანელობს საზოგადოების მიერ განხორციელებულ ყველა აქტივობას. მმართველ ორგანოებს ირჩევენ საზოგადოების წევრები. ისინი ირჩევიან სამი წლით, მათი არჩევა შესაძლებელია კიდევ სამი წლით თუმცა ამის მერე ისინი არჩევნებში ვეღარ მიიღებენ მონაწილეობას. მრჩეველთა საბჭოს ევალება მმართველ ორგანოებს მისცეს რჩევა ისეთ საკითხებზე როგორიც გახლავთ საზოგადოების პოლიტიკის განხორციელების ორგანიზება, მმართველობა და კომუნიკაციების წარმოება. მრჩეველთა  საბჭოში გაერთიანებული არიან ფართი სპექტრის სპეციალისტები: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლები, კლინიცისტები, კვების მრეწველობის და სოფლის მეურნეობის დარგების სპეციალისტები, ასევე სახელმწიფო პოლიტიკის შემქმნელები.  საქართველოს ნუტრიციოლოგთა საზოგადოება წარმოადგენს  საქველმოქმედო საზოგადოებას და რწმუნებულთა საბჭოს  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ წევრობაზე დაფუძნებულ  არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.

გუნდის წევრები

 

გამგეობის წევრები

 

მანანა სტენლი (პრეზიდენტი)
მანანა სტენლი (პრეზიდენტი)

25346

press to zoom
შალვა ზარნაძე
შალვა ზარნაძე
press to zoom
ქეთევან დადიანი
ქეთევან დადიანი
press to zoom
რუსუდან ღვამიჩავა
რუსუდან ღვამიჩავა
press to zoom

მეურვეები

 

ნარა ტურაბელი
ნარა ტურაბელი
press to zoom
რეზო კობახიძე
რეზო კობახიძე
press to zoom
ქეთი ასათიანი
ქეთი ასათიანი
press to zoom
მანანა გრძელიშვილი
მანანა გრძელიშვილი
press to zoom
ბელა ყურაშვილი
ბელა ყურაშვილი
press to zoom
ნესტან ბოსტოღანაშვილი
ნესტან ბოსტოღანაშვილი
press to zoom

მრჩეველთა საბჭო

 

მაია სურვილაძე
მაია სურვილაძე
press to zoom
ქეთევან ბერიძე
ქეთევან ბერიძე
press to zoom
თამუნა ზერეკიძე
თამუნა ზერეკიძე
press to zoom
ქეთევან დადიანი
ქეთევან დადიანი
press to zoom
მარი მალაზონია
მარი მალაზონია
press to zoom
keti beridze photo.jpg

საქართველოს ნუტრიციოლოგთა საზოგადოების ყოველდღიურ საქმიანობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება აღმასრულებელ დირექტორს და საბჭოს. საზოგადოებაში გაწევრიანების ეფექტური მართვა, სამეცნიერო პროგრამების შემუშავება და მენეჯმენტი, კონფერენციების და ვებინარების დაგეგმვა და სისრულეში მოყვანა, საზოგადოების ფინანსების რეგულირება და წესრიგში მოყვანა. საბჭოს ხელმძღვანელობს აღმასრულებელი დირექტორი რომელიც პასუხიმგებელია საზოგადოების საქმეების მართვაზე.

აღმასრულებელი საბჭო:

საბა კობახიძე - აღმასრულებელი დირექტორი

ეკა ბობოხიძე

რუსუდან წიკლაური

მარიამ იოსელიანი