მოგესალმებათ  

საქართველოს ნუტრიციოლოგთა საზოგადოება

 საქართველოში ნუტრიციოლოგიის განვითარება ჩვენი მთავარი ამოცანაა

საქართველოს ნუტრიციოლოგთა საზოგადოების მიზანია საუკეთესო სამეცნიერო  კვლევების, განათლებისა და მათთან ასოცირებული საქმიანობების მხარდაჭერით  ხელი შეუწყოს ნუტრიციოლოგიის და კვების მეცნიერებების ცოდნის გაღრმავებას ქვეყანაში და  ეს ცოდნა გამოიყენოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად.

საქართველოს ნუტრიციოლოგთა საზოგადოების პარტნიორია  ბრიტანეთისა და ირლანდიის ნუტრიციოლოგთა საზოგადოება(NS). ბრიტანეთისა და ირლანდიის ნუტრიციოლოგთა საზოგადოება არის საერთაშორისო ასპარეზზე  მომქმედი ერთ- ერთი გამორჩეული საზოგადოება რომლის მიზანიც გახლავთ კვების მეცნიერებების ხელშეწყობა და მათი  გლობალური პოპულარიზაცია.